Három szög – háromszög

A Budafokra települő svábok egy hagyományos útszéli kőkeresztet ezzel a korpusszal hoztak magukkal. Ma a Szent Szabina kápolna mellett helyezkedik el. A korpusz belsejébe beépített vasanyag rozsdásodása szétfeszítette a testet (íme az ember!), így külső térben már nem elhelyezhető. Helyére egy hiteles másolat került.

Krisztus kezein és lábain áthatoló szögek pontjai egy háromszög csúcsai, amelyet sárgaréz rudakból állítottam össze és ugyanúgy aranyoztam, mint a test sérült és hiányos részeit. Nincs kereszt, a töviskoronáról lekoptak a tövisek, a fonat szerkezetének maradéka mintha a végtelen jelének sorozata lenne.

A tartalmához:

A történetet ismerjük. Azután nemsokkal, hogy Jézus elmondta: “ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”, Júdás elárulta, Péter megtagadta (háromszor is!), a tanítványok szétszaladtak. Mások pedig három szöggel tették “emlékezetessé” a “lázító”?! elmondott szavait.

2000 év után vajon jól értjük-e, mit is kellene cselekednünk? Mert ami történik naponta, az ugyanaz: árulás, megtagadás, számító-hazug tanúság, gúny, félreértés és félremagyarázás és szögek, szögek…

Tisztelet a kevés kivételnek!