- Bajnai Sándor-Metternich kastély homlokzati timpanonjaiba kerülő spiáter ornamentika és címerek rekonstrukciója (2003)